Gdański Bon Żłobkowy

Gdańscy rodzice i opiekunowie, korzystający z niepublicznych form opieki nad dziećmi do lat 3, mogą skorzystać z Gdańskiego Bonu Żłobkowego. Głównym celem, przyświecającym wprowadzeniu bonu, jest wyrównanie szans w dostępie do opieki nad dziećmi w wieku żłobkowym poprzez częściowe pokrycie opłaty za pobyt dziecka w placówce niepublicznej.

więcej informacji o Gdańskim Bonie Żłobkowym:

Gdański Bon Żłobkowy

Gdański Bon Żłobkowy FAQ

Bezpłatne szczepienie przeciw ospie